Smerter fra halebenet

Smerter fra halebenet kan opstå umiddelbart efter fald, men ikke sjældent ses det, at der går flere år efter faldet, inden smerterne viser sig, måske fremprovokeret af overbelastning, som f.eks. at sidde lang tid på en ukomfortabel stol.

Smerterne kan også opstå efter en fødsel, hvor halebenet kan blive forstuvet eller sjældnere brækket.

Kædereaktion – Smerter fra halebenet er meget generende, da de oftest hindrer dig i at sidde på normal vis. Du sidder måske med vægten på den ene balde, helt fremadlænet eller nærmest halvt liggende.

Uanset hvordan du prøver at undgå smerten, vil de akavede siddestillinger medføre en skæv belastning af dit bækken og din ryg. Dette vil ofte sætte gang i en kædereaktion af spændinger med risiko for, at smerterne vil brede sig.

Led eller ledbånd – Har du smerter fra dit haleben, skyldes det langt fra altid smerter fra selve leddet. Omkring halebenet er der tilhæftninger af muskler og ledbånd, heriblandt din bækkenbund.

Gør det ondt, når du kniber, er det sandsynligt, at smerterne stammer fra leddet, men hyppigt stammer smerterne fra overbelastede ledbånd og muskeltilhæftninger. Smerterne kan opstå ved gang, i siddende, ved stillingsskift fra siddende til stående, i forbindelse med afføring eller som umotiverede jag.

En enkelt undersøgelse vil med det samme kunne afgøre, om det er led eller ledbånd, der er årsagen til smerterne.

Behandlingen vil være udspænding og stræk på de stramme strukturer. Hvad, der ellers skal ske, vil afhænge af, hvad undersøgelsen af hele dit bækken og din ryg viser.